practice

ANLAŞMALI BOŞANMA YAPMANIN ŞARTLARI

ANLAŞMALI BOŞANMA YAPMANIN ŞARTLARI

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 166. Maddesinin 3. Fıkrasında anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için kanunu koyucunun aradığı birtakım şartlar bulunmaktadır.

Evlilik en az bir yıl sürmüş olmalıdır

Kanunun aradığı ilk koşul, çiftlerin en az bir yıl evli kalmasıdır. Bu koşulun gerçekleşip gerçekleşmediği hâkim tarafından re'sen araştırılır. Yargıtay ayrıca bu durumun kamu düzenine ilişkin olduğunu da belirtmektedir. Eşlerin bir yıllık süreyi bir arada geçirmesi şart değildir. Kanun evliliğin en az bir yıl sürmesini aradığından, bir yıllık sürenin başlangıcı, e evlenmenin kurulduğu resmi nikâh tarihidir. Kanununda söz edilen bir yıllık süre dava şartıdır. Evliliğin en az bir yıllık sürenin dolması durumunda eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsıldığı kabul edilir.

Eşlerin Boşanmak Üzere Birlikte Başvurmaları veya Bir Eşin Açtığı Davayı Diğerinin Kabul Etmesi

Eşlerin Mahkemeye Birlikte Başvurusu TMK'nın 166/3. maddesinde anlaşmalı boşanma için eşlerin birlikte başvurabileceklerine açık bir şekilde değinilmiştir.

Eşlerin Birinin Açtığı Davayı Diğerinin Kabul Etmesi Anlaşmalı boşanma için tarafların birlikte başvurmaları, şartı bulunmamaktadır. Eşlerden birinin TMK'nın 166/3. maddesine göre açmış olduğu davasının bulunması koşuluyla diğer eş bu davanın herhangi bir aşamasında kabul ederek anlaşmalı boşanma gerçekleştirilebilir.

 Hâkimin Tarafları Dinlemesi Koşulu

Anlaşmalı boşanma davasında anlaşmanın sağlanabilmesi için tarafların iradelerini açıklamaları gerekmektedir. İrade açıklamasında; taraflar bizzat dinlenmelidir, tarafların imzaları alınmalıdır. . Eşlerin her ikisi ya da birinin istinabe-talimat yolu ile dinlenilmesi geçerli olmaz. Hâkimin eşlerin açıkladıkları iradenin özgürce oluşup oluşmadığı tanısı çok önemlidir

Hâkimin, taraflarca hazırlanan protokolü uygun bulması gerekir.

Bir diğer koşul ise eşlerin boşanmanın mali sonuçları ve varsa çocukların durumu konusunda da anlaşmış olmalıdırlar. Tarafların, hâkime sunmuş oldukları protokolün maddi-manevi tazminat, nafaka, çocukların velayeti, çocuklar ile kişisel münasebet gibi hususların düzenlenmesi ve bu düzenlemenin hâkim tarafından uygun bulunması gerekir. Hâkim gerek görürse bu şartlarda değişikliğe gidebilir. Ancak hâkimin yapmış olduğu bu değişiklikler taraflarca kabul edilmesi durumunda anlaşmalı boşanma gerçekleşebilir. Aksi durumda dava çekişmeli boşanma davasına döner.

  • Paylaş:

0 Yorum

Henüz onaylanmış yorum yok! Yazıya ilk yorumu siz yazarak düşüncelerinizi diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

Yorum Yaz

Rights haven't been verified We couldn't load the page because response code isn't 200. May be server's settings are incorrect.