practice

İŞ SÖZLEŞME TÜRLERİ

İŞ SÖZLEŞMELERİ

Asıl işveren ile alt işveren arasında yazılı olarak yapılan sözleşmeye alt işverenlik sözleşmesi denir. Alt işverenlik sözleşmesi asıl işveren ile alt işveren arasında yazılı şekilde yapılır.

4857 SAYILI İŞ KANUNA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ ÖRNEKLERİ

Alt İşverenlik ( Taşeronluk ) Sözleşme Örneği

1. Bu sözleşme (…) unvanlı işveren ile (…) unvanlı işveren arasında yapılan alt işverenlik sözleşmesidir. Bu sözleşmede (…) işveren asıl işveren (…) işveren alt işveren olarak anılacaktır

2. Asıl işverenin işyeri unvanı ve adresi:

3. Alt işverenin işyeri unvanı ve adresi

4. İşyerinde yürütülen asıl iş:

5. Alt işverene verilen iş

6. Alt işverenin işi yapacağı bölüm:

7. İşin başlama ve bitiş tarihi:

8. Alt işverene asıl işin bir bölümü veriliyor ise; verilen işin işletmenin ve işin gereği ile teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektirme koşuluna ilişkin açıklama:

9. 4857 sayılı İş Kanunu 2. maddesinde yer alan; asıl işverenin, alt işverenin işçilerine karşı o işyeriyle ilgili olarak Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden, alt işveren ile birlikte sorumlu olunacağına ilişkin açıklama:

10. Alt işverene verilen işin taraflar açısından yürütülme esasları:

11. İşin yapılma sürecinde sözleşme bedeli ve diğer ödeme koşullarına ilişkin açıklama:

12. Alt işverene ait teknik belgeler: ( iş ekipmanı listesi, iş bitirme belgesi, operatör ve teknik eleman sertifikaları ).

13. (…) maddeden oluşan iş bu sözleşme (…) tarihinde imzalanmıştır. 14. İş bu sözleşme (…) tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

                              Asıl İşveren                                          Alt İşveren

                                 İmza                                                     İmza


  • Paylaş:

0 Yorum

Henüz onaylanmış yorum yok! Yazıya ilk yorumu siz yazarak düşüncelerinizi diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

Yorum Yaz

Rights haven't been verified We couldn't load the page because response code isn't 200. May be server's settings are incorrect.