practice

İCRA İFLAS HUKUKU

İcra hukuku borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır.

İcra teşkilatı asli ve yardımcı organlardan oluşur. Asli organlar, sadece icra işlerini yürütmek için kurulmuş olan icra ve iflas daireleri, icra mahkemeleri ve Yargıtay’ın icra ile ilgilenen daireleridir. Yardımcı organlar ise asli icra organlarına icra işlerinde yardım eden cumhuriyet savcılıkları, genel mahkemeler ve polis gibi devlet kurumlarıdır.

İcra dairesi icra müdürünün yönetiminde olan icra işlerinde ilk derecede görevli makamdır. İcra müdürleri icra takip işlemlerini gerçekleştirirler. Bu işlemler arasında icra dairesine başvurulduğunda ödeme emri düzenlemek, tutanak tutmak, yapılan ödemelerin kabulü yer alır.

YALIM HUKUK Bürosu olarak:

►Alacaklı müvekkil gerçek ve tüzel kişiler adına alacaklarının yasal takibi, borçlu müvekkil gerçek ve tüzel kişiler aleyhinde yapılmış yasal takip işlemlerinde gerçek borcun belirlenmesi ve hukuki destek verilmesi.

►İmzaya  itiraz, borca itiraz ve  istihkak davaları  gibi icra ve iflas hukukuna ilişkin  davalarda müvekkil alacaklı  ve  borçluların temsil edilmesi.

►Başlatılan icra takiplerinden doğan menfi tespit ve istirdat davaları ile takibe yapılan itirazların kaldırılması ve iptali davalarında müvekkillere hukuki destek sağlanması.

►Kira Alacağına İlişkin Takip Ve Tahliye İşlemleri.

►Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması.

►Borca batık gözüken şirketlere ilişkin yapılandırma, iflas erteleme, iflas, konkordato v.b. işlemlerini gerçekleştirmektedir.

  • Paylaş:

0 Yorum

Henüz onaylanmış yorum yok! Yazıya ilk yorumu siz yazarak düşüncelerinizi diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

Yorum Yaz

Rights haven't been verified We couldn't load the page because response code isn't 200. May be server's settings are incorrect.