practice

CEZA HUKUKU

  Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen, kamu hukuku alanına giren hukuk dalıdır. Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır. Genel ceza hukukunda suç kavramının maddi ve manevi unsurları, ceza kavramı, bu dalın genel ilkeleri, suçun ortadan kalkma nedenleri, cezayı ortadan kaldıran nedenler gibi ilkeler yer alır. Özel ceza hukuku ise ülke kanunlarına göre suç sayılan eylemlerin ne olduğunu ve cezalarını belirler.

   Ceza yargılaması sonucunda kişilerin hak ve hürriyetleri kısıtlandığından yargılama süjeleri açısından mağduriyetlere yol açmaması adına Vekil temsili ile yargılama sürecinin yürütülmesi daha doğru olacağı kanaatindeyiz.

   Ceza davası ile tazminat ya da alacak davalarının açılması ve ceza davalarında elde edilecek başarının fiili olarak bunları da etkileyecek olduğu gerçeği gözden uzak tutulmamalıdır. Bu nedenle ceza soruşturma ve kovuşturmalarında ceza hukukuna ilişkin teknik bilginin ve uzmanlığın son derece önemli olduğuna dikkat edilmelidir.

   Toplumsal hayat içinde herkes her an bir suç mağduru olabilir ve bu nedenle ceza hukuku mevzuatı kapsamına giren davalarda yer bulabilir. Ceza mahkemelerinin kararları, kişi hak ve özgürlüklerine en derin müdahalelerin olduğu kararlardır.

   Yalım Hukuk bürosu olarak müvekkillerimize:

   Avukatlık Hizmetleri


   • Sulh ceza davaları
   • Asliye ceza davaları
   • Ağır ceza davaları
   • Askeri ceza davaları
   • İcra Ceza Davaları
   • Soruşturma aşamasında hazır bulunma
   • Çek şikâyetinden dolayı işlemler ve alacaklılarla müzakere
   • Sulh ve uzlaşma
   • Disiplin cezaları

    

   Hukuk Büromuzun hukuki hizmet verdiği suçlar :

   • Yaşama karşı suçlar: Kasten adam öldürme, taksirle adam öldürme, insan ticareti
   • Vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar: Kasten yaralama, taksirle yaralama
   • Hürriyete karşı suçlar: Tehdit, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, konut dokunulmazlığının ihlali
   • Şerefe karşı işlenen suçlar: Hakaret
   • Özel hayata karşı suçlar: Özel hayatın gizliliğini ihlal, haberleşmenin gizliliğini ihlal
   • Mal varlığına karşı suçlar: Hırsızlık, kullanma hırsızlığı, yağma (gasp), mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık
   • Kamu güvenine karşı suçlar: Parada sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, mühürde sahtecilik, özel belgede sahtecilik
   • Genel ahlaka karşı suçlar: Müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama
   • Soruşturma ve dava süreçlerinde karşılaşılacak gözaltı, tutuklama, gözlem altına alınma, ifade alma, arama, el koyma durumlarında hukuki bilgi ve desteğin verilmesi hususlarında disiplinli bir şekilde irdelenmesi gerekmektedir. Dava dosyası hakkında net olarak bir yorumda bulunmak ve ihtimalleri sıralamak için dosyanın kesinlikle incelenmesi gerekmektedir. Ceza hukuku avukatları tüm kovuşturma dosyalar inceleme yetkisine sahiptir.
   • Yalım Hukuk bürosu devlet aleyhine işlenen suçlara bakmamaktadır.

   • Paylaş:

   0 Yorum

   Henüz onaylanmış yorum yok! Yazıya ilk yorumu siz yazarak düşüncelerinizi diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

   Yorum Yaz

   Rights haven't been verified We couldn't load the page because response code isn't 200. May be server's settings are incorrect.